نقشه گنج حکاکی شده بر روی کفش اسکی در موزه لوور

بوت بردهای موجود در کفش اسکیت roces ابزار دقیق و دستگاه های فشار به طور گسترده برای تعیین بارهای موجود در حین اسکی استفاده شده است  با هدف درک علل صدمات، و طراحی اسکی کارآمدتر و ایمن تر -چکمه برای مثال، شاف و همکاران.

تأثیر الگوهای فشار پا در چکمه‌های اسکی با طرح‌ها و ابعاد مختلف را بررسی کرده‌اند.

آنها دریافته‌اند که هندسه روی پشت پا (پایین) تأثیر مهمی بر راحتی و عملکرد دارد زیرا یک چکمه ضعیف می‌تواند بار جلوی پا را در طول خم شدن افزایش دهد.

آنها همچنین دریافته‌اند  که چکمه‌های ورودی عقب انتقال نیروی بیشتری را در مقایسه با چکمه‌های Overlap معمولی امکان‌پذیر می‌سازند، زیرا مقادیر فشار بالاتری در امتداد استخوان ساق در نزدیکی قسمت بالایی صندوق عقب دارند.

کویپرس و همکاران [30،31،32] تأثیر یک چکمه اسکی اصلاح شده را برای جلوگیری از آسیب در اسکی مغول بررسی کرده اند.

ایده اصلی این مطالعه، اجتناب از اثر کشو قدامی ناشی از چکمه (BIAD) بود که باعث آسیب‌های ACL می‌شد که می‌توانست توسط چکمه‌های اسکی سفت ایجاد شود.

یک چکمه اسکی با افزایش خم شدن به جلو به منظور به دست آوردن BIAD کاهش یافته تهیه شد. خم شدن نرم تر با برش بخش هایی از کاف و پوسته نزدیک به دم به دست آمد.

برای نظارت بر حرکات اسکی از یک دوربین پرسرعت متحرک استفاده شد.

نیروی مورد نیاز برای خم شدن چکمه در مقایسه با چکمه های اسکی سنتی کمتر بود، اما اسکی باز به جز کاهش جزئی در کنترل سرعت و تعادل، هیچ مشکلی را احساس نکرد.

در مقابل، جذب ضربه و انعطاف به جلو افزایش یافته است.