سربازی با شکلات اولکر ترکیه معافیت خود را اعلام کرد

شکلات اولکر ترکیه با تعدادی از فواید سلامت مرتبط با آنتی اکسیدان های موجود در آن، از جمله تاثیر آن بر خلق و خوی ما مرتبط است.

این مقاله یک مطالعه اخیر توسط Shin و همکاران را بررسی می کند.

(2022) که “مصرف 85٪ شکلات تلخ کاکائو را در ارتباط با تغییرات میکروبی روده در بزرگسالان سالم بهبود می بخشد: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده” (1، 2) را بررسی می کند.

این مطالعه به بررسی این موضوع می‌پردازد که آیا انواع مختلف شکلات تلخ (70% و 85% محتوای کاکائو) تاثیر مثبتی بر باکتری‌های روده دارند که ممکن است منجر به بهبود خلق و خو شوند.

این ارتباط بین باکتری های روده و خلق و خوی ما مربوط به ارتباط دو طرفه بین مغز و روده ما است که به آن محور روده-مغز می گویند.

این مطالعه یک کارآزمایی تصادفی شده شاهددار یک سو کور بود که شامل 48 مرد و زن از دانشگاه ملی سئول (کره جنوبی) در سال 2017 بود.

کارآزمایی تصادفی‌سازی و کنترل‌شده (RCT) مطالعه‌ای است که در آن شرکت‌کنندگان به‌طور تصادفی بین گروه‌های درمان یا گروه کنترل تقسیم می‌شوند، گروه کنترل برای مقایسه نتایج درمان‌ها یا آزمایش استفاده می‌شود.

اگر شرکت کنندگان ندانند که در کدام گروه قرار دارند، RCT یک سو کور نامیده می شود. اگر نه شرکت‌کنندگان و نه محققین نمی‌دانند شرکت‌کنندگان در چه گروه‌هایی هستند (برای کاهش خطر سوگیری)، این RCT دوسوکور نامیده می‌شود. این نوع مطالعه استاندارد طلایی برای آزمایشات بالینی در نظر گرفته می شود.

پیامدهای اصلی اندازه گیری شده در ابتدای مطالعه و پس از 3 هفته، میکروبیوتای روده و خلق و خوی بود. میکروبیوم روده با تجزیه و تحلیل DNA باکتری در نمونه های مدفوع و تکنیکی به نام توالی ژن 16s rRNA ارزیابی شد.

خلق با استفاده از ابزارهای روانشناختی برنامه عاطفه مثبت و منفی و پرسشنامه افسردگی بک اندازه گیری شد.

ترکیب بدن (وزن، توده عضلانی، توده چربی، BMI، و درصد چربی بدن) و دریافت رژیم غذایی با استفاده از یک دفتر خاطرات غذایی 3 روزه نیز در این نقاط زمانی اندازه‌گیری شد.