رقابت انعطاف پذیری مبل راحت و صندلی های فنری در مدارس

آموزش ایده های خوب را می خورد. بهترین متن تشکر از همسر اهرم های خود را برای تغییر به کلیشه ها و پوسته های ایده ها می جوشاند. این مجموعه به چک لیست و کلیک طعمه تبدیل شده است.

طراحی مدرن کلاس درس روی این پرتگاه نشسته لباس چرم بچه گانه است. همانطور که معلمان و رهبران بیشتری به نام صندلی های انعطاف پذیر برای میزهای روی چرخ و صندلی های فنری رقابت می کنند، قلب این تغییر تحول آفرین از دستان ما بیرون می رود.

پس از آن اتفاقی که می افتد این است که به جای طراحی کلاس هایی که تأثیر مثبتی بر دانش آموزان بگذارد، کلاس های درس را تزئین می کنیم، جدید را جشن می گیریم و سپس به سراغ چیزهای درخشان بعدی می رویم. کلاس های درس زیبای Pinterest لذت فوری را به ارمغان می آورد، اما چیز دیگری ندارد.

مبل

طراحان توسط حرکت، اینرسی، سنت یا آخرین مدهای آموزشی هدایت نمی شوند. آنها بر اساس بازخورد طراحی می کنند. چگونه می‌توانیم این کار ضروری مهم را بازیابی کنیم و طراحی مدرسه و کلاس درس را در همه مدارس تاثیرگذار کنیم؟ با طرز فکر طراح شروع می شود.

همانطور که مربی پرنیل ریپ اخیراً به ما گنجشک یادآوری کرد، مبلمان انعطاف پذیر بدون یادگیری انعطاف پذیر چیست؟ می‌خواهم بیشتر بگویم، یادگیری انعطاف‌پذیر بدون ذهنیت انعطاف‌پذیر بلندمدت مورد نیاز برای برآوردن نیازهای در حال تغییر کودکانی که به آنها خدمت می‌کنیم چیست؟

ذهنیت یک طراح مبتنی بر توجه به نامرئی مبل استیل ملایر است تا بتوان دوباره آن را دید و به چیزهایی که به طور نامحسوس بر یادگیری تأثیر می گذارد توجه کرد. طراحان توسط حرکت، اینرسی، سنت یا آخرین مدهای آموزشی هدایت نمی شوند.

آنها بر اساس بازخوردی که از دانش آموزان، والدین و کل جامعه یادگیری جمع آوری می کنند، طراحی می کنند.

 • منابع:
  1. How Furniture and Flexible Seating Is Turning Classroom Design Into a Fad
 • تبلیغات: 
  1. کابل در برنامه آموزشی استفاده فراوانی می شود
  2. گسترش زمین های زیر کشت لیمو
  3. ترکیبات مفید و مضر موجود در زعفران
  4. خاصیت آنتی اکسیدانی انواع عسل