دکتری با عسل هانی تاج دندان های کودک 3 ساله را پر کرد

نشانه هایی وجود دارد که نشان می دهد به طور خاص عسل مانوکا می تواند در درمان سرطان استفاده شود.

دانشمندان کشف کردند که عسل مانوکا می تواند رشد سلول های سرطانی را در کشت سلولی و مطالعات حیوانی کند کند. عسل مانوکا گفته می شود که سلول های سالم را حفظ کرده است.

 با این حال، عسل هانی تاج نباید بدون دستورالعمل های درمانی پزشکی و نه برای خوددرمانی در مورد سرطان موجود استفاده شود. به خصوص از آنجایی که خوردن عسل یا به نوعی به کار بردن سطحی آن به سختی کافی است. 

با این حال، از آنجایی که سایر عوامل شیمی درمانی اغلب صرفاً گیاهی هستند، استفاده آینده از عسل مانوکا در طب سنتی در درمان سرطان تعجب آور نخواهد بود. با این حال، هنوز تحقیقات زیادی باید انجام شود.

عسل هانی تاج

اثر کاهنده فشار خون احتمالی عسل

چند مطالعه وجود دارد که ادعا می کند عسل اثر ضد فشار خون دارد. یک گروه تحقیقاتی با کمک عسل توالنگ توانستند فشار خون موش‌ها را با افزایش فشار خون خود به خود کاهش دهند، در حالی که فشار خون طبیعی موش‌های کنترل تغییری نکرد.

 در یک مطالعه حیوانی دیگر، عسل فشار خون را در همان سطح نگه داشت، اگرچه به موش‌ها غذای پرکالری داده شد و گروه شاهد بدون عسل افزایش فشار خون را در نتیجه نشان داد. محققان مشخص نکردند که از کدام عسل استفاده کرده اند.

در سه مطالعه انسانی، یک دوز عسل فشار خون را کاهش داد. با این حال، نتایج هیچ مطالعه ای به اندازه کافی برای نتیجه گیری قطعی واضح نبود.

با این حال، گفته می شود که عسل نه تنها از شکر تصفیه شده سالم تر است، بلکه از فروکتوز یا گلوکز نیز سالم تر است. زیرا به ویژه فروکتوز یک عامل خطر برای ایجاد کبد چرب و مقاومت به انسولین در نظر گرفته می شود. 

علاوه بر این، فروکتوز گفته می شود که استرس اکسیداتیو را تقویت می کند، در حالی که گفته می شود عسل دارای اثر آنتی اکسیدانی است.

عسل علاوه بر شکر حاوی تعدادی ترکیبات دیگر نیز می باشد که طبق مطالعات انجام شده منجر به متابولیسم متفاوت قند موجود در عسل می شود.

 با این حال، این ادعا بدون شک ثابت نشده است، زیرا، از جمله، هنوز مشخص نیست که دقیقا چگونه این اتفاق می افتد. با این وجود، علم در حال حاضر تعدادی از نشانه‌ها را ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد عسل نسبت به شکر تصفیه‌شده مزیت سلامتی دارد.