دفتر 100 برگ سیمی می تواند شناسنامه شما را عکسدار کند

ما درخواست های زیادی برای توصیه نوت بوک های خوب برای خواندن یادداشت ها دریافت می کنیم.

برای نوشتن یادداشت های خواندنی به دفترچه خاصی نیاز ندارید. از هر نوت بوک تجاری موجود می توان استفاده کرد.

با این حال، هنگام خرید دفتر 100 برگ سیمی، به اندازه و جنس کاغذ توجه کنید. برای کسانی که تازه در خواندن نوت بوک ها هستند، نوت بوک های سایز A5 را توصیه می کنیم.

 اندازه A5 شبیه عرض یک کتاب عمومی است، بنابراین می توانید پاراگراف ها را دقیقاً همانطور که روی کتاب چاپ شده اند رونویسی کنید.

 اگر اندازه دفترچه کوچکتر از A5 باشد، باید یک خط را در چند سطر در کتاب بنویسید، بنابراین پاراگراف و شکل کتاب اصلی متفاوت است و مقدار نوشته در یک طرف یادداشت کم است که نامناسب. 

نوت‌بوک‌های سایز A4 یا بزرگ‌تر برای افرادی که یادداشت‌برداری زیادی می‌کنند یا می‌خواهند یادداشت برداری کنند در حالی که فضای کافی دارند، توصیه می‌شود.

کیفیت کاغذ یادداشت بر حس نوشتن و شفافیت تأثیر می گذارد. سعی کنید روی یک نمونه محصول در فروشگاه با ابزار نوشتاری مورد علاقه خود بنویسید و قبل از خرید حس نوشتاری را بررسی کنید.

 برخی از افراد احساس روان نوشتن روی کاغذ صاف را دوست دارند، در حالی که برخی دیگر احساس نوشتن با قلم فواره ای را که روی کاغذ خشن خرد می شود، دوست دارند.

 ضخامت کاغذ نیز مهم است. اگر کاغذ خیلی نازک باشد، نوشته روی صفحه اول ممکن است تا صفحه پشتی ظاهر شود. اگر دوست دارید با خودکار بنویسید، قبل از خرید دفترچه یادداشت، سطح شفافیت را بررسی کنید.

باز هم می توانید از هر دفترچه ای که دوست دارید برای خواندن یادداشت استفاده کنید. با این حال، برای کسانی که نمی دانند کدام نوت بوک را بخرند، چند محصولی را که تا به حال استفاده کرده ام را توصیه می کنم.