حراج رایگان ایزوگام شرق دلیجان را در بازار تهران از دست ندهید

انوع ایزوگام شرق دلیجان در ساخت و ساز بیشترین مورد استفاده را دارد

با توجه به ساختار اصلی ساخت و ساز خانه و نقشی که هر جزء ایفا می کند، با توجه به استحکامات ساختمان ها و سازه ها، می توان آن را به کارهای عایق رطوبتی روی زمین و کارهای عایق رطوبتی زیرزمینی تقسیم کرد (Xie and Gou 2017).

کارهای عایق رطوبتی سطح زمین شامل کارهای عایق رطوبتی سقف، کارهای عایق رطوبتی دیوارها و کارهای عایق رطوبتی زمین است.

عایق رطوبتی زیرزمینی به عایق رطوبتی ساختمان ها و سازه های زیرزمینی مانند زیرزمین ها، ترانشه های لوله های زیرزمینی، متروها، تونل ها و غیره اطلاق می شود.

عایق رطوبتی سقف به عایق رطوبتی سقف ساختمان ها و سازه های مختلف گفته می شود.

عایق رطوبتی دیوار به عایق رطوبتی ارتفاعات دیوارها، شیب ها، درزهای صفحه، درها و پنجره ها، پایین تیرهای قاب، طرف ستون ها و غیره اشاره دارد.

عایق رطوبتی کف به عایق رطوبتی کف، کف، توالت، حمام، دستشویی بطری، آشپزخانه، آب جوش اشاره دارد. اتاق ها و سایر طبقات و لوله ها. عایق رطوبتی ساختمان ها و سازه های خاص به عایق رطوبتی استخرها، برج های آب، استخرهای سرپوشیده، آبنماها، سالن های چهار فصل، باغ های سرپوشیده، مخازن ذخیره روغن، استخرهای ذخیره روغن و غیره اطلاق می شود.

از اواخر قرن بیستم، سازه‌های بتنی زیر درجه را می‌توان با غشاهای ورقه‌ای در یک فرآیند پیش از اجرا، ضد آب کرد.

 غشاهای ضد آب قبل از قرار دادن بتن نصب می شوند، به عنوان مثال، مستقیماً بر روی یک سیستم نگهداری خاک و با بتن تازه ریخته شده متعاقباً تعامل دارند، بنابراین یک چسب و چسب ضد آب تشکیل می دهند. 

بازار این روش ساخت و ساز در حال حاضر در حال رشد است، به همین دلیل ویژگی ها، مکانیسم ها و مقررات بین المللی موجود مورد بررسی قرار می گیرند.

 علاوه بر این، تاریخچه غشاهای پیوندی از پیش اعمال شده، بر اساس تحقیقات محصول و ثبت اختراع ارائه شده است. همچنین، تحقیقات اخیر انجام شده و چشم اندازی از نیازهای تحقیقاتی بیشتر ارائه شده است.