استفاده از پنیر پیتزا بسته ای برای بکسل کردن تریلی

با کیفیت پنیر پیتزا بسته ای و طعم آن آشنا شوید.

در ایالات متحده، تخمین زده می شود که سالانه 3 میلیارد پیتزا تحویل داده شده در جعبه های پیتزای راه راه مصرف می شود.

با در نظر گرفتن وزن و اندازه متوسط یک جعبه استاندارد، سالانه حدود 600000 تن مقوا راه راه در گردش است که در حالت ایده آل، ما می خواهیم آن را بازیابی کنیم.

و اگرچه این جعبه‌ها باید قابل بازیافت باشند، تنها حدود 21 درصد از برنامه‌های بازیافت در ایالات متحده دستورالعمل‌های پذیرش واضح و صریح برای آنها دارند. علاوه بر این، اکثر مصرف کنندگان معتقدند جعبه پیتزاهای راه راه قابل بازیافت نیستند.

از پیتزا خوار معمولی خود بپرسید و آنها احتمالاً به شما خواهند گفت که جعبه ها به دلیل باقیمانده روغن و پنیر باید سطل زباله شوند. نتیجه این است که جعبه‌های پیتزا بسیار زیاد در محل‌های دفن زباله هستند و در تأسیسات بازیافت کافی نیست.

با این حال، الیاف موجود در تخته راه راه با کیفیت بالا، نوعی که برای ساخت جعبه پیتزا استفاده می شود، می تواند حداقل پنج تا هفت بار بازیافت شود.

اگر بتوانیم دیدگاه‌ها را در مورد قابلیت بازیافت این جعبه‌ها تغییر دهیم، می‌توانیم با بازگرداندن مواد ارزشمند به جریان بازیابی فیبر، تأثیر عمده‌ای بر ایجاد یک اقتصاد دایره‌ای داشته باشیم.

انجام این کار مستلزم دو تلاش پشت سر هم است: افزایش تعداد شهرداری هایی که دستورالعمل های پذیرش روشن برای جعبه پیتزاهای راه راه دارند و آموزش مصرف کنندگان.

در سال 2019، ما خودمان را به چالش کشیدیم تا در نظر بگیریم که چگونه عشق جهان به پیتزا را بپذیریم و آن را به فرصتی برای پیشبرد اقتصاد دایره ای و کاهش ضایعات تبدیل کنیم.

ما یک مطالعه گریس و پنیر انجام دادیم تا مشخص کنیم این دو عنصر تا چه حد بر کیفیت الیاف کاغذ تأثیر می‌گذارند. چیزی که ما دریافتیم این بود که گریس و پنیر کمترین تأثیر را بر فیبر دارند و بنابراین مانعی برای بازیافت آن نمی‌شوند.